Platforma ABP

Zakres zadań jaki można zrealizować z wykorzystaniem platformy ABP jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. takie obszary funkcjonalne jak:

  • obsługa struktur dystrybucyjnych
  • oferta produktowa oraz ich dostawcy
  • rejestracja umów, ofert, kontraktów
  • rejestr klientów, dostawców, dystrybutorów
  • rozrachunki z dostawcami, dystrybutorami, partnerami, klientami
  • serwis posprzedażowy
  • raporty i analizy

Dobór udostępnionych funkcjonalności stanowi indywidualnych uzgodnień z każdym z partnerów i jest dostosowywany do specyfiki jego działalności.  Równocześnie warto zwrócić uwagę, iż brak konkretnej funkcjonalności w obecnej wersji platformy ABP nie stanowi przeszkody ponieważ konieczne jest tylko ustalenie czasu niezbędnego do jej wprowadzenia. Rozwiązanie jest na tyle elastyczne, iż pytanie nie brzmi „czy” tylko „kiedy”.