Dla dostawców produktów

Nowe technologie wyzwalają nowe potrzeby i oczekiwania klientów, kreują nowe produkty, nowe kanały dystrybucji, nowe standardy obsługi, rozliczeń i wymiany informacji. Wymuszają rozwój, reorganizację firmy, stwarzają szansę otwarcia się na nowe rynki. Są równocześnie wyzwaniem zarządczym, organizacyjnym i komunikacyjnym.

W polskich oddziałach lub filiach firm z kapitałem zagranicznym najczęściej wdrażane są rozwiązania przenoszone wprost ze spółek-matek bez uwzględnienia polskich uwarunkowań prawnych, finansowych i standardów rynkowych. To błąd strategiczny, którego utajone koszty ujawniają się w krótkim czasie po „zakończonym sukcesem wdrożeniu”. Każda firma i każdy rynek są inne. Każda potrzebuje „szytych na miarę” rozwiązań i narzędzi, które umożliwiają sprawne gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji w czasie rzeczywistym oraz gwarantują możliwość szybkiego reagowania na pojawiające się szanse i zagrożenia sprzedażowe.

Dostawcy produktów realizują sprzedaż w dwóch podstawowych modelach:

 • w modelu B2B przez ogólnokrajową sieć własną, rozproszoną sieć niezależnych pośredników lokalnych, obce ponadregionalne sieci dystrybucyjne
 • w modelu B2C - sprzedaż bezpośrednia produktów i usług, internet - portal internetowy

W przypadku modelu B2B najczęściej stosowany jest miks wszystkich typów struktur sprzedażowych w celu maksymalizacji dotarcia do aktualnych i potencjalnych odbiorców produktu. Każdy z typów ma własną charakterystykę zarządzania, specyfikę dotarcia i obsługi klienta i wykorzystywany jest do realizacji specyficznych celów sprzedażowych. Wymusza to jednak stosowanie różnych polityk motywacyjnych, odmiennych procedur obsługowych i rozliczeniowych oraz wielu specyficznych strategii utrzymania i rozwoju biznesu.

Arecco oferuje usługi i narzędzia dostosowane do potrzeb i specyfiki każdego typu struktury oraz rozwiązania wspomagające zarządzanie nimi przez jednego dostawcę produktów. Podstawowa oferta zawiera:

 • audyt, consulting i reengineering procesów biznesowych
 • kompleksową usługę zarządzania procesami biznesowymi (usługa ABP) – elementy składowe usługi dostosowywane są do potrzeb i oczekiwań dostawcy produktów; usługa oferowana jest w trybie partnerstwa biznesowego lub typowego outsourcingu
 • wsparcie narzędziowe realizowane w oparciu o platformę ABP – konfiguracja platformy zależy od potrzeb i oczekiwań samego dostawcy narzędzie może być udostępniane w trybie dzierżawy, leasingu, outsourcingu lub sprzedaży z wdrożeniem
 • udostępnienie narzędzia pozwalającego na skomunikowanie platformy ABP z dowolnym obcym systemem sprzedażowym - funkcjonalność WebService
 • umożliwienie dwustronnej wymiany danych z OI UFG on-line dla ubezpieczycieli i rozległych struktur sprzedających produkty ubezpieczeniowe

Wyróżnikiem oferty jest, wcześniej wspomniany, partnerski model współpracy, dzięki któremu możliwe są:

 • redukcja poziomu ryzyka związanego z tworzeniem lub zakupem narzędzi informatycznych
 • gwarancja wsparcia administracyjno-zarządczego
 • dostęp do nowoczesnych technologii i rozwiązań przy ograniczonych nakładach
 • wspieranie rozwoju partnerów i pomoc w osiąganiu przewagi konkurencyjnej

Ponadto jako spółka córka firmy technologicznej dcs.pl, specjalizującej się w dostarczaniu „oprogramowania na zamówienie”, potrafimy dostarczyć i wdrożyć dowolne rozwiązanie informatyczne.