Sprzedaż bezpośrednia

Sprzedaż własna bezpośrednia - to sprzedaż realizowana samodzielnie przez dostawców produktów i usług działających na rynku lokalnym i adresowana głównie do klientów z tego rynku. To model charakterystyczny dla małych i samowystarczalnych podmiotów prowadzących działalność wytwórczą lub usługową, zatrudniających kilku pracowników. Klient kontaktuje się bezpośrednio z nimi, często dzięki reklamie w mediach lokalnych lub referencjom znajomych.

Sprzedaż bezpośrednia obejmuje również model komunikacji z klientem wykorzystujący najnowsze technologie. Model, w którym witryna sklepowa z pełną ofertą, obsługą zamówień i płatności on-line udostępniana jest klientom w dowolnej przeglądarce internetowej czy dedykowanych aplikacjach na urządzeniach mobilnych.

Przyczyną takiej sytuacji jest specyfika wytwarzanych produktów lub rodzaj oferowanych usług, faza rozwoju przedsiębiorstwa, a najczęściej brak pomysłu lub środków na jego realizację. Zachodzące w tym modelu relacje we wszystkich obszarach ograniczają się faktycznie do bezpośredniej, w dosłownym tego słowa znaczeniu, interakcji jedynych uczestników procesu sprzedaży, czyli klienta i dostawcy.

Tej grupie przedsiębiorców Arecco służy pomocą i radą proponując dostarczenie koncepcji i gotowych rozwiązań, które pozwolą na rozszerzenie i podniesienie atrakcyjności ich oferty.

W efekcie firma rozszerzy aktualną ofertę dla swoich klientów i zwiększy wartość klienta dla firmy, a tym samym odnotuje wzrost przychodów.

Kolejnym, równie istotnym powodem by zainteresować się naszą propozycją jest sezonowość sprzedaży i cykliczny spadek przychodów występująca w wielu branżach. Wiemy jak skutecznie skompensować sprzedaż w okresach słabszych. Zapraszamy do skorzystania z naszych doświadczeń, z naszych rozwiązań i z naszych usług. Dodatkowo promowana przez Arecco filozofia partnerstwa w biznesie pozwoli na optymalizację ryzyka w realizacji wspólnego przedsięwzięcia.