Dla sieci dystrybucyjnych

Faktyczny potencjał firmy dystrybucyjnej wyznaczają: sprawna organizacja, elastyczność struktury i sprzedawców, umiejętność dotarcia do określonej liczby klientów oraz właściwa identyfikacja i zaspokojenie potrzeb tych klientów. Dlatego na doskonaleniu i rozwoju tych elementów powinien skupić się właściciel struktury dystrybucyjnej.

Wszystkie pozostałe elementy stanowią zaplecze do właściwego funkcjonowania firmy, jednak bardzo często to one będą ostatecznie decydować o przewadze konkurencyjnej na rynku. Takim czynnikiem może być system informatyczny, który automatyzuje procedury i procesy funkcjonujące w danej firmie oraz umożliwia kontrolę wszystkich obszarów zidentyfikowanych jako potencjalne źródło zagrożeń.

Wszyscy oczekują systemu, który się nie myli, nie zapomina, nie popełnia błędów, jest zawsze gotowy do pracy, ma zawsze aktualną ofertę produktową i jest zawsze pod ręką. Taką właśnie ofertą jest rozwiązanie ABP, które wspiera rozwój i automatyzuje zarządzanie we wszystkich obszarach, w tym:

  • produktowym
  • dokumentacji i rozliczeniach
  • komunikacji i przepływu informacji
  • monitoringu i zarządzania

Jest to także droga do wypracowania stabilnych i spójnych procedur oraz perspektywicznego sposobu współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, czyli:

  • dostawcami
  • klientami
  • pracownikami
  • handlowcami

Arecco oferuje dwie opcje: