Hosting

Rozwiązania informatyczne wymagają

  • zapewnienia infrastruktury technicznej do jego utrzymania
  • zagwarantowania stałej dostępności systemu
  • zagwarantowania technicznego bezpieczeństwa danych
  • zatrudnienia oraz przeszkolenia pracowników działu IT

Bardzo często wymagania  organizacyjne i techniczne jakie stawia przed firmą wdrożenie nowego systemu powodują, iż w efekcie firmy wolą pozostać przy dotychczasowych sprawdzonych przez nie sposobach pracy.  Równocześnie mają świadomość, że podejmując taką decyzję zgadzają się na powolne tracenie przewagi rynkowej.

Usługa ABP jest rozwiązaniem, które pozwala na podejmowanie nowych wyzwań i walkę o rozwój i miejsce na rynku, ponieważ całość problemów związanych z utrzymaniem i zagwarantowaniem bezpieczeństwa usługi pozostaje po stronie Arecco.  Jednak, jeśli nasz partner wyrazi chęć przejęcia części obowiązków związanych utrzymaniem z jakichkolwiek powodów, jesteśmy gotowi przygotować odpowiednią, „szytą na miarę” propozycje podziału kompetencji.