Sprzedaż przez sieć własną dostawcy

Dystrybucja przez sieć własną to jeden z modeli sprzedażowych, stopniowo wypierany przez inne. Tempo zachodzących zmian zależy od specyfiki produktu, branży i sytuacji finansowej firmy. Niski wskaźnik efektywności jest główną przyczyną ograniczania, a nawet rezygnacji z tego kanału w systemie dystrybucji. Mimo to nadal wiele przedsiębiorstw utrzymuje, a wręcz rozwija sieć własną.

Firmy takie powinny zadbać o:

  • podniesienie sprawności reakcji na potrzeby rynku – skrócenie time to market
  • zapewnienie pracownikom na wszystkich szczeblach dostępu do jednego spójnego, elastycznego rozwiązania, które pozwoli gromadzić i przetwarzać dane sprzedażowe oraz rozliczeniowe w czasie rzeczywistym, generując raporty analityczne i zarządcze
  • wyposażenie w system kontroli obsługi klientów
  • zautomatyzowanie prostych czynności typu backoffice
  • bezpieczeństwo danych

W takiej sytuacji pomocna jest usługa Arecco. Podstawę usługi stanowi wsparcie merytoryczne w zakresie analizy i zdefiniowania potrzeb oraz określenia struktury usługi. Know-how naszego zespołu pozwala na sprawne wdrożenie rozwiązania wraz z wcześniej opracowanymi procedurami. Ponieważ reorganizacja firmy to zawsze znaczące przedsięwzięcie, a decyzja o jej podjęciu wymaga czasu, wiedzy i analiz zapraszamy do spotkania z nami, aby ten proces rozpocząć.