Obce ponadregionalne sieci dystrybucyjne

Sprzedaż przez obce ponadregionalne sieci dystrybucyjne jest modelem docelowym dla większości dostawców produktów, zarówno produktów o charakterze masowym oraz niszowych. Jest to naturalna konsekwencja postępującego procesu specjalizacji. Sieci tego typu są pod względem kosztowym i organizacyjnym bardzo korzystnym rozwiązaniem dla dostawców produktów, przejmując na siebie wszelkie problemy, a nawet część kosztów związanych z zarządzaniem i rozwojem struktury oraz planowaniem i rozliczaniem sprzedaży.

Dostawca musi wówczas dysponować odpowiednim systemem, który można integrować z systemami wykorzystywanymi przez sieci ponadregionalne. Alternatywnie, posiadać bezpieczne mechanizmy importujące dane sprzedażowe, mechanizmy kontroli jakości, spójności i poprawności danych i transakcji.

Optymalnym rozwiązaniem będzie wykorzystanie kompleksowej usługi ABP z precyzyjnymi, uzgodnionymi z klientem procedurami obsługowymi. Z przyjemnością wspólnie przeanalizujemy problem i zalety naszej propozycji. Zapraszamy do spotkania.