Sprzedaż przez sieć pośredników lokalnych

Sprzedaż przez pośredników działających na rynkach lokalnych to model bardzo zbliżony do sprzedaży przez sieć własną, z tą jednak różnicą, że nie występuje w nim zależność służbowa typu pracownik-pracodawca oraz nie jest wymagana wyłączność działania pośrednika na rzecz dostawcy. Różnice występują w sposobie zarządzania, polityce sprzedażowo-prowizyjnej i procedurach rozliczeniowych. Wynika to z faktu, iż jest to struktura bardziej rozproszona, często składająca się z setek, a nawet tysięcy podmiotów tworzących daną sieć.

Poważnym wyzwaniem organizacyjnym w przypadku tak rozproszonej i niejednorodnej struktury staje się zapewnienie:

  • terminowego dwukierunkowego przepływu odpowiedniej jakości informacji
  • dostępu do aktualnej oferty i cenników
  • systemu szkoleń i dystrybucji wiedzy
  • płynnego rozliczania
  • wsparcia w procesie sprzedaży 

Zarządzanie lokalną siecią dystrybucyjną z punktu widzenia sprzedażowego wymaga prowadzenia lokalnych polityk cenowych, wymusza tworzenie lokalnych polityk prowizyjnych, a niejednokrotnie indywidualnego podejścia do niektórych podmiotów. Takie podejście ma odzwierciedlenie w strukturze zarządzającej i obsługującej takie sieci, w konsekwencji następuje przesunięcie potencjalnych oszczędności do kosztów obsługi sieci sprzedaży.

Firma potrafiąca skutecznie zdefiniować i efektywnie obsłużyć ten model zdecydowanie zyskuje przewagę konkurencyjną na rynku. Odpowiednio dobrane rozwiązanie informatyczne umożliwia rozwój i sukces firmy korzystającej z sieci lokalnych. Arecco idzie dalej, oferujemy nie tylko samo rozwiązanie, lecz całą kompleksową usługę ABP, odpowiednio skonfigurowaną do potrzeb klienta. Zapraszamy do spotkania z nami, z chęcią wspólnie zastanowimy się nad możliwością optymalizacji procesów zarządzania i obsługi takich sieci.