Backoffice

Rozbudowane struktury sprzedażowe, duża liczba różnorodnych produktów, regulacje prawne i wymogi proceduralne to tylko kilka z czynników, które powodują, iż konieczna jest rozbudowa wsparcia – backoffice. Niestety nie wszystkie firmy, które chcą konkurować na rynku, potrafią stworzyć i utrzymać sprawnie działający system.

Arecco, w ramach usługi ABP, oferuje kompletny system wsparcia procesu sprzedaży. Zakres prac i odpowiedzialności, jaki można powierzyć naszym pracownikom zależy od potrzeb i oczekiwań naszego partnera. Przykładowa lista może obejmować m.in.:

  • obsługę dokumentacji
  • wsparcie użytkowników
  • rozliczenia
  • system raportowania