Development

Każde rozwiązanie informatyczne musi być rozwijane zgodnie z potrzebami użytkowników i zmianami technologicznymi wciąż zachodzącymi w obecnych czasach.  Wszyscy wiemy, że to co było nowoczesne i optymalne kilka lat temu, dziś prawdopodobnie nie spełnia wymogów rynku jeśli w miedzy czasie nie było rozwijane.  Niestety każda zmiana w rozwiązaniu informatycznym równoznaczna jest z koniecznością poniesienia nakładów finansowych i czasowych, a realizowana przez małe i średnie organizacje często kończy się ograniczonym sukcesem.

Platforma ABP jest wciąż rozwijana i unowocześniana przez doświadczony zespół programistów naszego partnera technologicznego dcs.pl.  Dlatego naszym partnerom gwarantujemy stały dostęp do nowych funkcjonalności oraz wdrażanie kolejnych wersji rozwiązania w sposób niezakłócający pracy organizacji korzystających z usługi ABP.