Kontakt

arecco sp. z o.o.

Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa

tel: +48 22 548 61 80
info@arecco.pl

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy III Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000273608  NIP: 951-22-07-683