O firmie

Arecco obecna jest na polskim rynku usług ubezpieczeniowo-finansowych od roku 2008. Ofertę adresujemy do dostawców produktów i sieci dystrybucyjnych. Przedsiębiorcy - Nasi Partnerzy - często nie doceniają lub nie dostrzegają faktycznego potencjału tkwiącego w ich przedsiębiorstwach.  Każdego klienta traktujemy jak Partnera, dlatego naszym podstawowym celem jest wykreowanie i dostarczenie faktycznej wartości dodanej dla Partnera, a nie sprzedaż usług sama w sobie.

Filozofia działania i rozwoju Arecco opiera się na idei partnerstwa w biznesie

Wspomagamy rozwój Partnerów dostarczając im „szyte na miarę” specjalistyczne usługi i dedykowane rozwiązania, przejmując część ich ryzyka, również finansowego. Dążymy do nawiązania z nimi współpracy w dłuższej perspektywie, dzięki jasnemu podziałowi kompetencji i odpowiedzialności gwarantującej bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów i potencjału Partnera. Tak nakreślone relacje pozwalają wspólnie optymalizować procesy biznesowe i związane z nimi koszty, współtworzyć i realizować strategię rozwoju każdej z firm oraz minimalizować ryzyka w strategicznych obszarach działania. W efekcie obie firmy uzyskują przewagę, co w warunkach silnej konkurencji, a tym bardziej w czasach kryzysu jest nie do przecenienia.

Naszym celem jest:

Cele i projekty realizujemy dzięki doświadczonemu zespołowi praktyków rynku finansowo-ubezpieczeniowego oraz profesjonalizmowi i kreatywności grupy inżynierów i programistów naszej firmy matki – dcs.pl, stanowiącej zaplecze technologiczne Arecco.
 

Pozycję na rynku budujemy w oparciu o takie wartości jak: