Administracja merytoryczna

Rozwiązania informatyczne znacząco upraszczają, a nawet całkowicie automatyzują procesy biznesowe.  Pozwalają lepiej i sprawniej obsługiwać klientów, zbierane i przechowywane dane są usystematyzowane i spójne, analizy i raporty można otrzymać dzięki kilku „kliknięciom”.  Zawsze jednak powstaje jedno pytanie kto i kiedy ma wprowadzić odpowiednie informacje np. o produktach, aby działanie systemu było rzeczywistą korzyścią.

Jednym z elementów naszej usługi jest administracja merytoryczna, która obejmuje:

  • administrację produktami
  • projektowanie automatyzacji procedur
  • import / eksport danych

Pełny zakres administracji merytorycznej jest zawsze przedmiotem indywidualnych ustaleń z naszymi partnerami.